Understenshöjdens hemsida

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Felanmälan - ny adress

Skicka sidan Skriv ut PDF

Felanmälningar görs via mejl Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , dels för att undvika onödiga kostnader och dels för att behålla ett gott förhållande till våra tidvis ganska ansträngda hantverkare. 
När du anmäler ett fel ska du:

  • beskriva NOGA vad det är för fel, hur det uppstod och hur länge du har haft det.
  • tala om vem du är och din gatuadress, Understensvägen 21-111 (inte lägenhetsnummer 1-44).
  • lämna alla telefonnummer som en hantverkare kan nå dig på OCH när du är anträffbar på dessa nummer.

 

Jour - när läget är akut!

När vattnet sprutar eller läcker – stäng av huvudkranen i acktanken.
Om du befarar ett allvarligt elfel, bryt strömmen i elskåpet i vindfånget med hjälp av huvudbrytaren.
Felsök sedan och se om du kan åtgärda felet eller stänga av vattnet/elen i en mindre del av systemet.

När det gäller fel som är föreningens ansvar och innebär risk för människor eller egendom,:
kontakta HSB-jouren på telefon 08-657 77 18 (dagtid) eller 08-695 00 00 (kvällar, nätter o helger).
Anmäl också felet till föreningens egen felanmälan och berätta att du kontaktat jouren.

Om du bedömer det rimligt kan du välja att bara anmäla till föreningens egen jourmejl.
Om HSB-jouren tillkallas för icke akuta arbeten eller fel som är den boendes ansvar får man vara inställd på att betala fakturan själv. Exempel på fel som är bostadsrättsinnehavarens ansvar är trasiga fönster, elfel, vattenläckage från vitvaror mm. Läs mer i stadgarna §34.

 

Senast uppdaterad 2015-12-13 16:59