Understenshöjdens hemsida

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
home Sopsortering Sopor - så funkar det

Sopor - så funkar det

Skicka sidan Skriv ut PDF

Var lägger jag vad?

Vi har tre olika rum i Avfallshuset, dessa är märkta: Återvinning, Återanvändning och Sopor

Kemikalier eller andra hälsovådliga ämnen får inte ställas i något av avfallsrummen. Det samma gäller vitvaror, TV-apparater och annat större elavfall. Varje hushåll ombesörjer själv borttransport, exempelvis lämnar det själv till miljöstation (t ex Östberga återvinningscentral).
Bilbatterier kan även lämnas till vissa, bensinstationer.

Många av de saker du inte kan lämna i våra avfallsrum kan du lämna på Mobila miljöstationen. Läs mer om vad du kan lämna och när den kommer till vår stadsdel. (Öppnas i nytt fönster.)

När du kastar något, tänk då på:

  • Skilj ut matavfallet.
  • Pressa ihop så att det inte tar så stor plats.
  • Knyt om extra påse om du slänger något som kan ge dålig lukt.
Senast uppdaterad 2015-01-17 16:08