Understenshöjdens hemsida

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
home Sopsortering Återanvändning

Återanvändning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här ställer du det du inte behöver men någon annan kan ha nytta av. Tänk på att det du lägger i här ska vara helt och rent.

Här kan du t ex lägga:

Kläder
- hela, rena

Elektronik
- Småelektronik (sådant som får slängas i kärlet för elektronik/elavfall) t ex brödrost
- De måste fungera annars ska de placeras i elektronikkärlet i rummet märkt Sopor.

Övriga prylar

-ska vara så pass hela att de är användbara.

Det som inte återanvänds lämnas till insamlingsorganisation eller kastas.

Senast uppdaterad 2014-12-05 11:06