Understenshöjdens hemsida

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
home Sopsortering Återvinning

Återvinning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas.

Glas


 • Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor

 • Kristall-, spegel- och fönsterglas, dricksglas, porslin, keramik, o s v. Dessa kasseras bland icke brännbara grovsopor. Glödlampor lägges i avsedda kartonger i rummet märkt Sopor.

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock av annat material
- skilj noga mellan färgat och ofärgat glas

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong.


Plast

 • Förpackningar av hård- och mjukplast. Exempel: bobiner, flaskor, lådor, plastlock, plastdunkar, sköljmedelsflaskor, diskmedelsflaskor, plastpåsar, plastfolie, plasttuber, plastfolie, vakuumförpackningar, plasttråg och frigolit.

 

 • Blomkrukor, leksaker, möbler, tvättkorgar, matlagningsredskap.
 • Förpackningar som kräver särskilt omhändertagande, t ex dunkar som innehåller frätande syror eller annat farligt avfall. Lämna detta till miljöstation.

 

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock, handtag och detaljer av annat material
- materialet ska levereras löst

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd


Metall


 • Förpackningar av metall till exempel: konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, aluminiumformar och värmeljushållare.

 • Burkar innehållande färgrester, lim eller lösningsmedel (är farligt avfall. Lämna till miljöstation). Elektronik/elartiklar.
 • Metallskrot (ex VVS-detaljer muttrar, skruvar, husgeråd, stekpanna, grill och andra metallföremål som inte är en förpackning). De kasseras bland icke brännbara grovsopor.
 • Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast än metall, Pantbara dryckesburkar bör lämnas in i "pantmaskiner".

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock
- sära på värmeljushållaren och metallbrickan i botten
- materialet ska levereras löst
-komprimera

TIPS!
Rengör, separera, vik ihop och sortera. Låt gärna korken på kaviartuben sitta kvar, så luktar det inte illa.
Lämna även små förpackningar till återvinning, exempelvis kapsyler, lock, folie, värmeljushållare.

Kretslopp: Ny metallråvara.


Tidningar


 • Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger, pocketbok- och vanligt skrivpapper.

 • Kuvert, karbonpapper, klistermärken och post-it-lappar. Detta lägger du istället i soppåsen.
 • Pappersförpackningar, presentpapper, papperskassar. Detta lägger du i behållaren för pappersförpackningar.
 • Böcker med hård pärm. Lämnas istället i brännbara grovsopor eller på någon av stadens fem återvinningscentraler.

Tänk på:
- materialet ska levereras löst

Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper.

 


Pappersförpackningar/wellpapp


 • Rengjorda och torra förpackningar. Till exempel mjölk-, ägg-, juice-, fling-, och pizzakartong samt wellpapp.
 • Bärkassar, toa- och hushållrullar, omslagspapper, färdigmatsförpackningar, sockerpåsar, skokartonger

 • Kuvert, Post-it lappar och karbonpapper. Detta lägger du istället i soppåsen.
 • Böcker med hård pärm, läggs istället i brännbara grovsopor eller på någon av stadens fem återvinningscentraler

Tänk på:
- materialet ska levereras löst
-förpackningen ska vara ren och torr
- - vik ihop och komprimera, ställ stora kartonger platta utmed kärlens kanter

Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor.

 


Elektronik/elavfall

OBS! Får ej läggas i grovsopskärlen! Dyr avgift!
Lägg det i stället i det kärl som är avsett för just elektronik/elavfall i rummet märkt Sopor.

 • Slå ej sönder eller plocka isär elektroniken.
 • Inga vassa delar får sticka ut ovanför kärlets kant - stor skaderisk!

Man känner lättast igen elavfall på att det är apparater som varit sladd- eller batteridrivna.


 • Smått elavfall och småelektronik upp till en brödrosts storlek.

 • Större elavfall/elektronik som till exempel mikrovågsugn, TV, datorer samt skärmar, videoapparater, dammsugare, kopieringsapparat, större högtalare, vitvaror och lysrör. 
  Detta lämnas på en av stadens Återvinningscentraler t ex Återvinningscentralen i Östberga.

Kretslopp: Kategoriseras och materialåtervinns.


Batterier

-i speciellt avsett rör

Kretslopp: Det är batteriets kemiska innehåll som avgör vilken förbehandling som är aktuell. De flesta batterityper går att materialåtervinna genom nedsmältning och destillation.


Lampor (lågenergilampor, lysrör, glödlampor, LED- lampor)

-sorteras i varsin låda lådor på vägghylla i rummet märkt Sopor. Obs ej lysrör!

Kretslopp: Kategoriseras och materialåtervinns.

Senast uppdaterad 2014-12-05 11:35