Understenshöjdens hemsida

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
home Sopsortering

Sopor - så funkar det

Skicka sidan Skriv ut PDF

Var lägger jag vad?

Vi har tre olika rum i Avfallshuset, dessa är märkta: Återvinning, Återanvändning och Sopor

Kemikalier eller andra hälsovådliga ämnen får inte ställas i något av avfallsrummen. Det samma gäller vitvaror, TV-apparater och annat större elavfall. Varje hushåll ombesörjer själv borttransport, exempelvis lämnar det själv till miljöstation (t ex Östberga återvinningscentral).
Bilbatterier kan även lämnas till vissa, bensinstationer.

Många av de saker du inte kan lämna i våra avfallsrum kan du lämna på Mobila miljöstationen. Läs mer om vad du kan lämna och när den kommer till vår stadsdel. (Öppnas i nytt fönster.)

När du kastar något, tänk då på:

 • Skilj ut matavfallet.
 • Pressa ihop så att det inte tar så stor plats.
 • Knyt om extra påse om du slänger något som kan ge dålig lukt.
Senast uppdaterad 2015-01-17 16:08
 

Återvinning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här lägger du förpackningar som är gjorda av material som bör återvinnas.

Glas


 • Färgade eller ofärgade glasburkar/flaskor

 • Kristall-, spegel- och fönsterglas, dricksglas, porslin, keramik, o s v. Dessa kasseras bland icke brännbara grovsopor. Glödlampor lägges i avsedda kartonger i rummet märkt Sopor.

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock av annat material
- skilj noga mellan färgat och ofärgat glas

Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong.


Plast

 • Förpackningar av hård- och mjukplast. Exempel: bobiner, flaskor, lådor, plastlock, plastdunkar, sköljmedelsflaskor, diskmedelsflaskor, plastpåsar, plastfolie, plasttuber, plastfolie, vakuumförpackningar, plasttråg och frigolit.

 

 • Blomkrukor, leksaker, möbler, tvättkorgar, matlagningsredskap.
 • Förpackningar som kräver särskilt omhändertagande, t ex dunkar som innehåller frätande syror eller annat farligt avfall. Lämna detta till miljöstation.

 

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock, handtag och detaljer av annat material
- materialet ska levereras löst

Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd


Metall


 • Förpackningar av metall till exempel: konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie, aluminiumformar och värmeljushållare.

 • Burkar innehållande färgrester, lim eller lösningsmedel (är farligt avfall. Lämna till miljöstation). Elektronik/elartiklar.
 • Metallskrot (ex VVS-detaljer muttrar, skruvar, husgeråd, stekpanna, grill och andra metallföremål som inte är en förpackning). De kasseras bland icke brännbara grovsopor.
 • Metalliknande påsar som innehåller mer mjukplast än metall, Pantbara dryckesburkar bör lämnas in i "pantmaskiner".

Tänk på:
- förpackningen ska vara ren och torr
- ta bort korkar och lock
- sära på värmeljushållaren och metallbrickan i botten
- materialet ska levereras löst
-komprimera

TIPS!
Rengör, separera, vik ihop och sortera. Låt gärna korken på kaviartuben sitta kvar, så luktar det inte illa.
Lämna även små förpackningar till återvinning, exempelvis kapsyler, lock, folie, värmeljushållare.

Kretslopp: Ny metallråvara.


Tidningar


 • Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger, pocketbok- och vanligt skrivpapper.

 • Kuvert, karbonpapper, klistermärken och post-it-lappar. Detta lägger du istället i soppåsen.
 • Pappersförpackningar, presentpapper, papperskassar. Detta lägger du i behållaren för pappersförpackningar.
 • Böcker med hård pärm. Lämnas istället i brännbara grovsopor eller på någon av stadens fem återvinningscentraler.

Tänk på:
- materialet ska levereras löst

Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper.

 


Pappersförpackningar/wellpapp


 • Rengjorda och torra förpackningar. Till exempel mjölk-, ägg-, juice-, fling-, och pizzakartong samt wellpapp.
 • Bärkassar, toa- och hushållrullar, omslagspapper, färdigmatsförpackningar, sockerpåsar, skokartonger

 • Kuvert, Post-it lappar och karbonpapper. Detta lägger du istället i soppåsen.
 • Böcker med hård pärm, läggs istället i brännbara grovsopor eller på någon av stadens fem återvinningscentraler

Tänk på:
- materialet ska levereras löst
-förpackningen ska vara ren och torr
- - vik ihop och komprimera, ställ stora kartonger platta utmed kärlens kanter

Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor.

 


Elektronik/elavfall

OBS! Får ej läggas i grovsopskärlen! Dyr avgift!
Lägg det i stället i det kärl som är avsett för just elektronik/elavfall i rummet märkt Sopor.

 • Slå ej sönder eller plocka isär elektroniken.
 • Inga vassa delar får sticka ut ovanför kärlets kant - stor skaderisk!

Man känner lättast igen elavfall på att det är apparater som varit sladd- eller batteridrivna.


 • Smått elavfall och småelektronik upp till en brödrosts storlek.

 • Större elavfall/elektronik som till exempel mikrovågsugn, TV, datorer samt skärmar, videoapparater, dammsugare, kopieringsapparat, större högtalare, vitvaror och lysrör. 
  Detta lämnas på en av stadens Återvinningscentraler t ex Återvinningscentralen i Östberga.

Kretslopp: Kategoriseras och materialåtervinns.


Batterier

-i speciellt avsett rör

Kretslopp: Det är batteriets kemiska innehåll som avgör vilken förbehandling som är aktuell. De flesta batterityper går att materialåtervinna genom nedsmältning och destillation.


Lampor (lågenergilampor, lysrör, glödlampor, LED- lampor)

-sorteras i varsin låda lådor på vägghylla i rummet märkt Sopor. Obs ej lysrör!

Kretslopp: Kategoriseras och materialåtervinns.

Senast uppdaterad 2014-12-05 11:35
 

Återanvändning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här ställer du det du inte behöver men någon annan kan ha nytta av. Tänk på att det du lägger i här ska vara helt och rent.

Här kan du t ex lägga:

Kläder
- hela, rena

Elektronik
- Småelektronik (sådant som får slängas i kärlet för elektronik/elavfall) t ex brödrost
- De måste fungera annars ska de placeras i elektronikkärlet i rummet märkt Sopor.

Övriga prylar

-ska vara så pass hela att de är användbara.

Det som inte återanvänds lämnas till insamlingsorganisation eller kastas.

Senast uppdaterad 2014-12-05 11:06
 

Rummet märkt Sopor

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här kan du slänga både brännbart och icke brännbart, matavfall, mindre elektronik/mindre elavfall och lampor.  Se mer under Elektronik och Lampor. Det är inte tillåtet att blanda brännbara och icke brännbara sopor.

Brännbara grovsopor:
Mattor och kläder, skor, böcker, väskor, trä, plast och gummi som inte är förpackningar

Icke brännbara grovsopor:
Lägg i den mindre behållaren till vänster om den för brännbara grovsopor. Hit hör t ex metall som inte är förpackningar, hemma. Också liksom porslin, keramik och spegelglas (ej flaskor eller burkar). Ställ ned i öppen kasse/förpackning.

Om du slänger något som består av både brännbart och icke brännbart så sorterar du efter det material som dominerar.

Vill du veta mer, gå in på Vill du veta mera, gå in på http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning (öppnas i nytt fönster)

Matavfall

I vår bostadsrättsförening sorterar vi ut matavfall. Genom biologisk behandling/rötning omvandlas detta till biogas och biogödsel. Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs näring till jordbruksmark, där ny mat produceras.
Till matavfallet används en speciell papperspåse samt en påshållare. Obs! det går inte att använda plastpåsar/bioplast då dessa inte är rötningsbara. 
Låt matavfallet torka upp innan du lägger det i papperspåsen. Skala gärna frukt och rotsaker direkt ner i papperspåsen. Fyll påsen max upp till markeringen. Förslut öppningen genom att rulla ihop. Ställ påsen upprätt i kärlet.


 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Rester av grönsaker, frukt, rotsaker
 • Teblad, kaffesump, filter och ofärgat hushållspapper

 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand, husdjursströ
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar, tändstickor
 • Stearinljus
 • Jord, krukväxter, trädgårdsavfall, ört-/salladskruka

 

Senast uppdaterad 2015-01-12 11:59