Understenshöjdens hemsida

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
home Om Understenshöjden

Informationsbroschyr om Understenshöjden

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hur styrs Understenshöjden? Vad menas med husgruppsmöten?
Bruksyta, vad är det? Vilka tekniska system finns används? Vilka gemensamma hus finns?
I den här broschyren får du svar på det och även en inblick i visionen i starten.


Attachments:
FileBeskrivningFile size
Download this file (Informationsskrift om Understenshöjden_okt2014.pdf)Informationsskrift om Understenshöjden_okt2014.pdf 278 Kb
Senast uppdaterad 2014-11-10 12:27
 

Till dig som är intresserad av att flytta hit

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hur är våra hus byggda? Hur sköts området? Hur värms husen upp? Hur gör vi med sopor?

Frågor som detta och även andra liknande frågor, besvaras i denna pdf.
Ladda hem pdf:en Till dig som är intresserad av att flytta hit som finns nedan.

Attachments:
FileBeskrivningFile size
Download this file (Bygginformation - allmän.pdf)Bygginformation - allmän.pdf 604 Kb
Download this file (Till dig som är intresserad av att flytta hit.pdf)Till dig som är intresserad av att flytta hit.pdf 68 Kb
Senast uppdaterad 2016-03-10 16:04
 

Kort om Understenshöjden

Skicka sidan Skriv ut PDF

Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholms stadskärna. Här finns 44 hushåll.  Understenshöjden är en bostadrättsförening inom HSB. När något hus säljs går de ut på allmänna marknaden. Vår brf har ingen intern kö eller något liknande.

Understenshöjden tillkom genom gräsrotsarbete och flera års föreningsliv. Visionen var stark och så småningom fick föreningen markanvisning av kommunen. Några valde att bygga mycket själv och andra att få det nyckelklart. Husen stod klara 1995. De finns ett standardutförande som är 101 kvm men det finns många andra storlekar också som möjliggör en miljö med olika familjetyper.

Understenshöjden är till stor del självförvaltande och vi är indelade i olika arbetsgrupper som tar hand om olika frågor i föreningen. Några har t ex hand om gårdshuset, några om energifrågor, någon om lekmiljön, några andra om avfallshanteringen och så vidare.

Läs mer om Understenshöjden under rubriken "Om Understenshöjden" i menyn till vänster.

Koordinater: 59°17?16?N 18°07?19?O? / ?59.28778, 18.12194
(Öppnas i nytt fönster)


Lägenheterna och husen
Området har av 44 lägenheter. Lägenheterna är olika stora. De är mellan 58 och 155 kvm i yta. Takhöjden är 2,70 meter och därmed 30 cm högre än vad byggnormen kräver. Golven är utförda i massiv gran som behandlas med såpa eller oljats. I våtrummen finns klinkergolv. Ytterväggarna är värmeisolerade med cellulosaflis och ytterfasadernas träpanel är behandlad med järnvitriol så att träet blir gråare och bättre passar in i naturfärgerna.
I kvartershuset finns tvättstuga, värmecentral och en lokal som man kan boka för fester och sammankomster.


Uppvärmning

Uppvärmningen sker dels genom en solfångare och dels via en värmecentral som eldas med pellets. Husen har element med vattenburen värme.


Avfall och kompost
Allt hushållsavfall källsorteras . Biologiskt avfall komposteras i varmkompost.
Restavfall och återvinningsbart material går till kommunal avhämtning.
I föreningen finns också ett återanvändningsrum där boende kan lämna hela gamla saker som sedan kan hitta nya ägare.

 

Senast uppdaterad 2014-11-10 12:35
 

Hur kom området till?

Skicka sidan Skriv ut PDF


Foto: Holger Ellgaard

Understenshöjden är en ekoby  i Björkhagen i Stockholm. Den byggdes i början av  1990-talet och är Stockholms första ekologiska småhusområde. Området är en bostadsrättsförening inom HSB. Här finns 44 lägenheter. Området tillkom genom att ekologiskt intresserade människor bildade förening och sedan fick markanvisning av kommunen.


Bakgrund

År 1989 bildades intresseföreningen EBBA (ekologisk byggande i Björkhagen). Visionen var att förverkliga ett ekologisk boende med boendedemokrati. Målet var att  husen skulle ha låg energiförbrukning och byggas s med litet ingrepp på naturen.
Genom ett samarbete med bostadsorganisationerna. HSB och SMÅA-hus fick föreningen så småningom markanvisning i Björkhagen, några kilometer utanför Stockholms innerstad. Planeringsprocessen blev lång och delvis besvärlig och flera medlemmar byttes ut under projektets gång.

 


Foto: Holger Ellgaard

 

Byggandet

Fyra år efter det att föreningen EBBA bildades så startade byggandet. byggdes under åren 1994-1996 av HSB Produktion AB. Arkitekt var Bengt Bilén. Utseende och utformning av området har på många sätt anpassats till boendes önskemål. Stor vikt på  naturmaterial som trägolv, träfasader och takpannor av lertegel. Husen står på plintar för att  göra minst möjliga åverkan på naturmarken inunder.


Foto: Holger Ellgaard

 

Här kan du ser en film om hur det gick till när man byggde Understenshöjden. 
Om utmaningar, förväntningar, grundarbete, månader av spackling, materialval och byggemenskap.

Senast uppdaterad 2014-11-10 12:29
 

Broschyr om Understenshöjden - från 1995

Skicka sidan Skriv ut PDF

Här är en broschyr om Understenshöjden och som kom till när området var nytt. Här finns mer att läsa om tillkomst och bakgrund och en del annat.

Attachments:
FileBeskrivningFile size
Download this file (Broschyr om Understenshöjden.pdf)Broschyr om Understenshöjden 2403 Kb
Senast uppdaterad 2014-11-10 12:30