Hur kom området till?

Skriv ut


Foto: Holger Ellgaard

Understenshöjden är en ekoby  i Björkhagen i Stockholm. Den byggdes i början av  1990-talet och är Stockholms första ekologiska småhusområde. Området är en bostadsrättsförening inom HSB. Här finns 44 lägenheter. Området tillkom genom att ekologiskt intresserade människor bildade förening och sedan fick markanvisning av kommunen.


Bakgrund

År 1989 bildades intresseföreningen EBBA (ekologisk byggande i Björkhagen). Visionen var att förverkliga ett ekologisk boende med boendedemokrati. Målet var att  husen skulle ha låg energiförbrukning och byggas s med litet ingrepp på naturen.
Genom ett samarbete med bostadsorganisationerna. HSB och SMÅA-hus fick föreningen så småningom markanvisning i Björkhagen, några kilometer utanför Stockholms innerstad. Planeringsprocessen blev lång och delvis besvärlig och flera medlemmar byttes ut under projektets gång.

 


Foto: Holger Ellgaard

 

Byggandet

Fyra år efter det att föreningen EBBA bildades så startade byggandet. byggdes under åren 1994-1996 av HSB Produktion AB. Arkitekt var Bengt Bilén. Utseende och utformning av området har på många sätt anpassats till boendes önskemål. Stor vikt på  naturmaterial som trägolv, träfasader och takpannor av lertegel. Husen står på plintar för att  göra minst möjliga åverkan på naturmarken inunder.


Foto: Holger Ellgaard

 

Här kan du ser en film om hur det gick till när man byggde Understenshöjden. 
Om utmaningar, förväntningar, grundarbete, månader av spackling, materialval och byggemenskap.

Senast uppdaterad 2014-11-10 12:29